רעוויזיע היסטאריע פֿון לכבוד פורים

קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

פֿארגלייכן אויסקלויב: צייכנט די קנעפלעך פֿון די ווערסיעס צו פֿארגלײַכן, און קלאפט Enter אדער דאס קנעפל פארגלייך סעלעקטירטע ווערסיעס.
שליסל: (איצט) = אונטערשייד פֿון לויפֿיגער ווערסיע, (לעצטע) = אונטערשייד פֿון פֿריערדיגער ווערסיע, (לעצטע) = מינערדיקע רעדאקטירונג