ענדערט לכבוד פורים (אפטיילונג)

קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

ווארענונג: איר זענט נישט אריינלאגירט. אייער איי פי אדרעס וועט ווערן עפנטלעך זעבאר ווען איר פירט דורך ענדערונגען . אז איר לאגירט ארײַן אדער שאפט א קאנטע, וועלן אײַערע רעדאקטירונגען ווערן צוגעשריבן צו אײַער באניצער-נאמען, ווי אויך אנדערע טובות.

ביטע מערקט אויף אז אייערע אלע ביישטייערונגען אינעם קיינציקלאָפעדיע ערשיינען אונטער דעם Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike דערלויבן (זעט קיינציקלאָפעדיע:קאפירעכטן פֿאַר מער פרטים). אויב איר וויִלט נישט לאזן אַנדערע ענדערן אײַערע בײַשטײַערונגען און פֿאַרשפרייטן אייער אַרבעט - ביטע שרײַבט זיי נישט דאָ.
איר זאָגט צו אז איר האט געשריבן אן אייגענעם אינהאַלט, אדער האט איר באקומען ערלויבעניש צו שרײַבן אים דאָ.

אַנולירן הילף וויאזוי צו ענדערן (עפֿנט זיך אין א נײַעם פענסטער)